NZOZ Centrum Psychiatrii sp. z o. o.

To miejsce pomocy dla osób w kryzysie psychicznym. Zapewniamy opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 r.ż. Oferujemy profesjonalna pomoc lekarza psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnienia od alkoholu, terapeuty środowiskowego.