nowe_iso

Dążąc do ciągłego doskonalenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz koncentrując się na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pracowników, wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001.

Certyfikat obejmuje szeroki zakres usług medycznych w leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym.

Skuteczny sposób zarządzania oparty na międzynarodowych normach, świadome kształtowanie polityki firmy i nowoczesne rozwiązania organizacji pracy wpływają na poprawę efektywności

Posiadanie certyfikatu ISO 9001 to dla nas nieustanne podejmowanie nowych wyzwań, otwartość na zmiany, jak również podnoszenie kwalifikacji kadry, systematyczne badania satysfakcji pacjentów oraz poczucie współodpowiedzialności pracowników w kreowaniu pozycji szpitala.