5

WNIOSKI I SKARGI  można zgłaszać do Prezesa NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o.

  • pisemnie: NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. 82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna 30
  • telefonicznie : 55 278 01 22 Sekretariat  602 216 894 Prezes Zarządu
  • pocztą elektroniczną : t.barganowska@centrum-psychiatrii.pl