• W sieci naszych placówek skierowanych do pacjentów borykających się z problemami natury psychicznej oraz chorych uzależnionych od alkoholu pracują wykwalifikowani specjaliści nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje.
  • Opiekują się Państwem zaufani  lekarze psychiatrzy z tytułem specjalisty lub w trakcie specjalizacji.
  • Pomocy psychologicznej udzielają doświadczeni psycholodzy z Certyfikatem Psychoterapeuty lub zaawansowani w procesie uzyskiwania Certyfikatu.
  • Terapia Uzaleznienia od Alkoholu prowadzona jest pod kierunkiem zaangażowanych terapeutów posiadających Certyfikat Psychoterapeuty Uzaleznień lub bedących w procesie certyfikacji.