logo_small

Szpital Psychiatryczny

 82-550 Prabuty ul. Kuracyjna 30 

Centrala tel. 55 278 01 22

Poradnia – tel. 55 278 01 20 wew. 20

Lekarz Dyżurny – tel. 55 278 01 18 wew. 18

Ordynator o/kobiecy – tel. 55 278 01 18  wew. 18

Dyżurka o/kobiecy – tel. 55 278 0119 wew. 19

Oddziałowa – tel. 55 278 01 21 wew. 21

Sekretariat – tel. 55 278 01 22  wew. 22

Ordynator o/męski – tel. 55 278 01 23  wew. 23

Dyżurka o/męski – tel. 55 278 01 24 wew. 24

Dyżurka o/terapii – tel. 55 278 01 25 wew. 25

Terapeuta o/terapii – tel. 55 278 01 26 wew. 26