Oddział Ogólnopsychiatryczny Kobiecy ,
    tel. dyżurka pielęgniarska 55 278 01 19
    tel. Ordynator 55 278 01 18
   Oddział Ogólnopsychiatryczny Męski
    tel. dyżurka pielęgniarska 55 278 01 24
    tel. Ordynator 55 278 01 23

 

 
 Oddział Detoksykacji Alkoholowej
  tel. dyżurka pielęgniarska 55 278 01 19
  tel. Ordynator 55 278 01 18
  tel. dyżurka pielęgniarska 55 278 01 24
  tel. Ordynator 55 278 01 23
Oddział leczenia Uzależnienia od Alkoholu
 tel. dyżurka 55 278 01 25
 tel. terapeuci 55 278 01 26