4ed733ec40cc0_o

Zasady przyjęcia: Pacjent zgłaszający się  do Szpitala zobowiązany jest posiadać przy sobie :

  1. Dowód tożsamości
  2. Dowód ubezpieczenia lub legitymację emeryta/rencisty
  3. Skierowanie do szpitala
  4. Leki przyjmowane przewlekle w związku chorobą  niepsychiatryczną  w ilości wystarczającej  na  2 miesiące leczenia
  5. Dokumentację dotychczasowego leczenia psychiatrycznego
  6. Środki higieny osobistej
  7. Bieliznę nocną
  8. Obuwie na zmianę

Brak powyższego skutkować będzie odmową przyjęcia pacjenta oraz  wyznaczeniem nowego terminu.