Regulamin dla osób odwiedzających

§ 1

 1. Odwiedziny chorych mogą odbywać się w dni powszednie  w godzinach 10.00 – 12.00 i 15.00- 18.0.
 2. Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami mogą mieć miejsce za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
 3. Ze względów epidemiologicznych oraz innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjenta, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzania pacjentów.

§ 2

 1. Jednego chorego mogą odwiedzać jednocześnie 2 osoby.
 2. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz znajdujące się w stanie nietrzeźwym.
 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną przez siebie wskazaną za zgodą lekarza.

§ 3

Osoby odwiedzające chorych są zobowiązane:

 • zapoznać się z niniejszym regulaminem,
 • podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazaniom personelu medycznego,
 • pozostawić w szatni wierzchnie okrycie.

§ 4

Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:

 • ze względów sanitarno – epidemiologicznych – wprowadzania lub wnoszenia do Szpitala jakichkolwiek zwierząt, siadania na łóżkach chorych,
 • ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów – prowadzenia głośnych rozmów,
 • dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza.

§ 5

Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informacje dotyczące stanu zdrowia chorego do lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego – lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta.

Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon.

§ 6

W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą chorego w Szpitalu zasad odwiedzin, zakłócenia spokoju i porządku szpitalnego, lekarz leczący chorego bądź lekarz dyżurny ma prawo wyprosić ją ze Szpitala.