NZOZ CENTRUM PSYCHIATRII SP. Z O.O.
82-200 Malbork ul. Józefa Wybickiego 12 lok. 1
NIP: 579-19-94-139


 Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000150499

administracja: Sekretariat Zarządu:(+48) 55 278 01 22   Prezes Zarządu:(+48) 602 216 894     Dział Księgowości:(+48) 55 278 01 27 fax: (+48) 55 278 32 07
e-mail:  biuro@centrum-psychiatrii.pl,  t.barganowska@centrum-psychiatrii.pl
Telefony – Szpital Prabuty – Centrala – 55 278 01 20

Poradnia   –  tel. 55 278 01 20 (wew. 20)
Lekarz Dyżurny –  tel. 55 278 01 18 (wew. 18)
Ordynator o/kobiecy –  tel. 55 278 01 18 (wew. 18)
Dyżurka o/kobiecy –   tel. 55 278 0119 (wew. 19)
Oddziałowa  –    tel. 55 278 01 21 (wew. 21)
Sekretariat  –   tel. 55 278 01 22 (wew. 22)
Ordynator o/męski  –  tel. 55 278 01 23 (wew. 23)
Dyżurka o/męski  –   tel. 55 278 01 24 (wew. 24)
Dyżurka o/terapii  –  tel. 55 278 01 25 (wew. 25)
Terapeuta o/terapii  – tel. 55 278 01 26 (wew. 26)

 PORADNIE ZDROWIA

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Malborku tel. 55 272 38 69
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie  tel. 55 261 68 13
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sztumie tel. 55 277 80 84
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Prabutach tel. 55 278 01 20

 PORADNIE LECZENIA UZALEŻNIENIA

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Malborku  tel. 55 272 38 69
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sztumie  tel. 55 277 80 84
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Prabutach  tel. 55 278 01 20