NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, iż w dniu 20 marca 2017 r.
spółka zawarła umowę z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację projektu z zakresu informatyzacji pn. „ Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii”.

Niniejszy projekt współfinansowany zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś

Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy Informatyczne i telemedyczne.

Projekt, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania, systemów, urządzeń i sprzętu

realizowany będzie w województwie pomorskim, w powiatach kwidzyńskim, sztumskim i

malborskim, na terenie wszystkich lokalizacji Zamawiającego: Szpital Psychiatryczny w Prabutach,

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Malborku, Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sztumie

oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Wartość projektu: 928 107,40 zł

————————————————————————————————————————–

zapytanie ofertowe 1-2016

zapytanie ofertowe 1-2016 – zmiana

————————————————————————————————————————–

Malbork, 03.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe 1-2017 – Kierownik Projektu


Zapytanie ofertowe 2-2017 – Inżynier_Projektu


Zapytanie ofertowe 2-2017 – sprostowanie

————————————————————————————————————————–

Zapytanie ofertowe 3-2017
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – oprogramowanie
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – sprzęt informatyczny
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 – Wymagania dotyczące próbki oraz zasady jej oceny
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zał. nr 7 – wzór umowy
Odpowiedzi 1
Odpowiedzi 2

Informacja o wyborze oferty

————————————————————————————————————————–