O nas

NASZA HISTORIA

W 1999 roku w Malborku rozpoczyna działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Psychiatrii”. W skład jednostki wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu. Zatrudnione są cztery osoby: lekarz psychiatra, terapeuta uzależnienia od alkoholu, pielęgniarka oraz osoba dbająca o czystość. „Centrum Psychiatrii” zawiera pierwszy kontakt z Pomorska Regionalną Kasa Chorych na świadczenie usług medycznych.

W 2000 rokU powstaje Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sztumie oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie.

Kolejnym etapem jest otwarcie w Prabutach w dniu 2 marca 2002 r. Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, a 15 maja 2002 r. Oddziału Leczenia Uzależnienia od Alkoholu.

W efekcie rozwoju i idei kolejnych zmian 5 lutego 2003 r. firma zostaje przekształcona w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością.

W następnym roku – 1 stycznia 2004 r. udostępniono dla pacjentów Oddział Detoksykacji Alkoholowej, a już 1 stycznia 2005 r. nastąpiło otwarcie Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Prabutach.

W latach 2011 – 2015 poradnie zostały przeniesione do nowych lokali, gwarantujących komfort osobom w kryzysie psychicznym.

Rok 2017 przyniósł możliwość zaproszenia osób potrzebujących do nowo otwartego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Prabutach.

Podążając za reformą psychiatrii i w zgodzie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego od 1.01.2024 r. utworzone zostało Powiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego na powiat malborski i sztumski obejmujące swoją opieką ponad 80 000 mieszkańców tych powiatów powyżej 18 r.ż.

Spółka obecnie zatrudnia ok. 100 pracowników ochrony zdrowia, a kieruje nią czteroosobowy Zarząd kontrolowany przez Zgromadzenie Wspólników.