Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

Pacjentów, którzy oczekują pomocy w takiej formie oraz ich rodziny zapraszamy do kontaktu z p. Małgorzatą Najdowską –  nr tel. 510 829 934. Należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami. Kwalifikacje do Zakładu przeprowadzał będzie Kierownik na podstawie załączonych dokumentów.

Potrzebne dokumenty można pobrać ze strony poniżej lub można je otrzymać w naszych poradniach i szpitalu.

Na oddział przyjmowani są pacjenci wymagający postępowania w trybie całodobowym, obejmującym opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

NFZ pokrywa koszty leczenia. Pacjent ponosi koszt wyżywienia i zakwaterowania. Pacjenci ubiegający się przyjęcie do ZOL Psychiatrycznego muszą być ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia

Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL Psychiatrycznego, może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub zakład opieki zdrowotnej

Przyjęcia pacjentów do ZOLP będą się odbywały po dokonaniu oceny nadesłanej dokumentacji. W razie wątpliwości, po osobistej konsultacji w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym termin konsultacji będzie ustalony indywidualnie.

Przyjęcia do ZOLP odbywają się po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku.

PLIKI DO POBRANIA