Otwarcie CZP

W dniu  1.01.2024 r. otworzyliśmy dla mieszkańców powiatu malborskiego i sztumskiego powyżej 18. r.ż.  Powiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy osoby poszukujące pomocy w zakresie zaburzeń psychicznych do Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych przy PZP w Malborku i Sztumie czynnych: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-18:00. W komórkach PCZP otrzymać można pomoc psychiatryczną i psychologiczną w Poradniach, Oddziale Dziennym oraz poprzez działania Zespołu Lecznictwa Środowiskowego. Całodobowy numer telefonu dla naszych pacjentów => 889 055 423