Wnioski i skargi

Chcesz złożyć wniosek lub skargę?

Zgłoś swoją prośbę do Prezesa NZOZ Centrum Psychiatrii sp. z o.o. mailowo bądź telefonicznie.

Kontakt mailowy: t.barganowska@centrum-psychiatrii.pl
Kontakt telefoniczny: 602 216 894