Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu to całodobowy, koedukacyjny ośrodek z 24 łóżkami, specjalizujący się w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu. Oferowane są też konsultacje edukacyjne dla rodzin pacjentów przebywających w Oddziale. Przyjęcia są planowane, warunkiem przyjęcia do Oddziału jest posiadanie skierowania lekarskiego oraz tygodniowa abstynencja lub odbyte leczenie detoksykacyjne. Terapia trwa 8 tygodni.

KONTAKT

terapia@centrum-psychiatrii.pl
tel. 55 278 01 25